Ochrana osobních údajů dle směrnice GDPR

I. Správce osobních údajů

Rubicon Systems s.r.o., IČO: 06093744, se sídlem Antuškova 1494, 256 01 Benešov, provozovatel webových stránek https://rubicongames.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

II. Osobní údaje a jejich zpracování

Při zakoupení naší hry, teambuildingu či jiné akce většího rozsahu, kdy je vyžadována alespoň jednou ze stran smluvní ujednání, může být zpracování osobních údajů zpracováno přímo ve smlouvě nad rámec této směrnice. Pokud ne, platí tato všeobecná směrnice GDPR.

Při zakoupení naší hry či přihlášení na naši akci (prostřednictvím webových stránek, emailu, nebo osobního kontaktu), při které nevyžadujeme podpis smlouvy a která se dále řídí dle našich všeobecných obchodních podmínek, vyžadujeme tyto osobní údaje: Jméno a Příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

V případě vyžádání zasílání fyzické korespondence evidujeme Vaši poštovní adresu.

Při přihlášení k odběru novinek na https://rubicongames.cz vyžadujeme tyto osobní údaje: e-mailovou adresu.

Při účasti na soutěži vyžadujeme obvykle tyto osobní údaje: Jméno, e-mailovou adresu. U specifických soutěží může být toto upřesněno přímo v podmínkách konkrétní soutěže.

III. Zabezpečení osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uloženy v elektronické formě na zabezpečených zařízeních a přístup k ním mají pouze pověřené osoby.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Organizování her a akcí, na které se přihlašujete, komunikaci ohledně organizace akce a zasílání údajů před a po akci.
Zasílání marketingových údajů a pozvánek na naše další hry, akce a novinky.

V. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme standardně na dobu neurčitou, ale budou smazány nejpozději do 30 dnů od Vaší případné žádosti o jejich smazání. Údaje sami smažeme v případě, že již nevidíme důvod pro jejich možné budoucí využití, nebo pokud nám jejich archivaci neukládá zákon.

VI. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce může pro zpracování údajů využít zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je tedy každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením, či zmocněním správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany strany správce. Zpracovatele obvykle využíváme na technické zpracování, uložení, archivaci či zálohování dat, nebo marketingovou komunikaci.

Zpracovatelé:
Microsoft; Redmond, Washington, U.S.
Google Ireland Ltd.; CRN: 368047
Seznam.cz, a.s.; IČO: 26168685
MailChimp, Atlanta, Georgie, USA
WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708

Vaše osobní údaje mohou být postoupeny subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje nebo nařizuje zákon.

VII. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje evidujeme a zpracováváme.

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje nezpracováváme náležitě a v souladu se zákonem a směrnicí GDPR, můžete požádat o vysvětlení, nebo nápravu tohoto stavu, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány.